Wednesday, April 1, 2015

♔♔.....Lạnh trời, thêm tuổi, tóc thưa ...Áo dài năm cũ biết vừa nữa không?


Áo dài chẳng mặc đầu xuân 
Mà anh vẫn nhớ một thân, hai tà 
Tết, mai chẳng điểm “vàng” hoa 
Sao anh cứ nhắc lụa là vàng anh? 

Đôi tà khép mở mong-manh? 
Để dành Xuân nữa, mấy năm âm thầm 
Bài thơ anh viết hỏi thăm 
Hồn thơ tôi gửi… trăng rằm thưở xưa 

Lạnh trời, thêm tuổi, tóc thưa 
Áo dài năm cũ biết vừa nữa không?


Post a Comment

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search